"Pan niech będzie zawsze z wami i niech sprawi, abyście i wy byli zawsze z Nim. Amen"

Święta Klara i Jej klasztory

Tablica chronologiczna budowy klasztoru Klarysek o regule św. Klary w Kaliszu

1988
M. Stanisława Golec przepisuje swoją posiadłość w Kaliszu na Klasztor SS. Klarysek. Po raz drugi rozpoczyna budowę Klasztoru Klarysek w Kaliszu, gdzie ma powstać Sanktuarium św. Klary.
1989
Wspólnota Sióstr kieruje pismo do Kurii Biskupiej informując o planowanym przejściu pod Regułę św. Klary „ Wielkie Dzieła dojrzewają zawsze w cieniu Krzyża” – słyszy.
1990
Prośba Klarysek do Rzymu o przejście pod Regułę św.Klary.
1992
Klasztor Klarysek pozostaje pod jurysdykcją Ks. Bp. Ordynariusza, który daje świadectwo podziwu dla jego piękna i rozmachu budowy.
25.03.1992
Powstaje nowa Diecezja Kaliska, a Bp. Roman Andrzejewski wraca do Włocławka. Do Kalisza przychodzi nowy biskup z Poznania Stanisław Napierała.
1992
Ojciec św. Jan Paweł II przesyła Błogosławieństwo dla Klasztoru na Dzień Poświęcenia a Paenitentiaria Apostolska udziela odpustu zupełnego. Poświęcić Klasztor ma Nuncjusz.
1993
Osiemsetlecie Urodzin św. Klary. Wspólnota Sióstr bierze Udział we Mszy św. w Warszawie transmitowanej przez Polskie Radio.
1994
Radio Maryja w Klasztorze SS. Klarysek na zakończenie Jubileuszu.
11.08.1995
EREKCJA KLASZTORU ŚW. KLARY W KALISZU i przejście pod Regułę św. Klary. To pierwszy Klasztor Klarysek w Polsce o Regule św. Klary.
07.11.1995
Po erekcji Klasztoru pierwsze wybory Zarządu. Ksienią klasztoru zostaje M. Stanisława Golec, założycielka i budowniczy Klasztoru w Międzyrzeczu i Kaliszu.
1999
Br. Syrach Janicki OFM zostaje asystentem Klarysek i przez niszczącą działalność rozbija Wspólnotę i zmienia Charyzmat Klariański na Charyzmat Franciszkański. Zdecydowanie dąży do podporządkowania jurydycznego Klarysek Franciszkanom. Jest to nie zgodne z Instrukcją o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek „VERBI SPONSA”, w rozdziale „Relacje z instytutami męskimi”- w punkcie 26 zgodnie ze słowami
„Mając na uwadze nowe spojrzenie oraz perspektywę, w jakiej Kościół dzisiaj docenia rolę i obecność kobiety, należy zaniechać, o ile istnieje taka forma opieki prawnej ze strony Zakonów Męskich i Przełożonych regularnych, która w rzeczywistości może ograniczać autonomię Klasztorów mniszek. Niech Przełożeni Zakonów męskich wypełniają swoje zadania w duchu współpracy i pokornej służby, unikając kreowania jakichkolwiek bezprawnych ograniczeń w stosunku do mniszek, aby decydowały one o swoim życiu zakonnym w duchu wolności i poczucia odpowiedzialności”.
12.02.2000
Większa część Wspólnoty wraz ze swoją Ksienią pozostaje wierna św. Klarze i jej duchowości. Przenosi się do Klasztoru św. Józefa w Międzyrzeczu. Siostry stają się Misjonarkami. Obok modlitwy Liturgicznej podejmują pracę charytatywną na rzecz Ubogich Miasta, akceptowaną przez Władze Miejskie i Społeczeństwo.

Copyright © 2021