"Pan niech będzie zawsze z wami i niech sprawi, abyście i wy byli zawsze z Nim. Amen"

Święta Klara i Jej klasztory

Powstanie Towarzystwa

Historia powstania Towarzystwa św. Klary z Asyżu jest ściśle związana z Regułą św. Klary i Jej Charyzmatem.

Budując Klasztor im. św. m. Klary w Kaliszu młoda wspólnota sióstr cała zatopiła się w duchowości św. Klary. W roku 1995 SS Klaryski w Kaliszu, jako pierwsze w Polsce przechodzą pod Regułę św. Klary już podczas erekcji klasztoru.

Zauroczył się lud kaliski św. Klarą i dnia 6 stycznia 2000 roku na spotkaniu opłatkowym w klasztorze postanowili założyć Towarzystwo św. Klary. Głównym inicjatorem była pani mgr Anna Dębicka.

Jako duchową podstawę tego Towarzystwa podała Regułę św. Klary, oraz przykład życia św. Klary. Celem jego było, aby klariański ewangeliczny duch objął i przeniknął także ludzi świeckich. Wszyscy obecni na przyjęciu opłatkowym zapisali się do Towarzystwa. Celem miało być służenie pomocą siostrom klaryskom. Do tej pory była pomoc pojedynczych osób. Obecnie jest już wspólnota bardziej skuteczna. Pani Anna powiedziała, że członkowie Towarzystwa mają być przedłużeniem działania sióstr klarysek, które ze względu na klauzurę nie wszędzie mogą dotrzeć.

Towarzystwo ma służyć pomocą przy organizowaniu różnych uroczystości w klasztorze. Za duchowego opiekuna Towarzystwa poproszono o. Sławomira, kapelana sióstr, a Matkę Ksieni Stanisławę za duchową przewodniczkę. Uroczystość została zakończona śpiewem Te Deum.

Następne spotkanie miało się odbyć za miesiąc. Nastąpił jednak dzień 12 lutego 2000 roku, który wszystko zmienił.

Był to dzień, w którym asystent sióstr, franciszkanin dokonał „zamachu” na klaryski o duchowości św. Klary. W tym dniu siostry, wierne Charyzmatowi św. Klary, a była to większość profesek wraz ze swoją Założycielką i Budowniczym Klasztoru SS św. Klary w Kaliszu opuściły mury klasztorne, które same budowały. Po tygodniowym pobycie u Przyjaciół przeniosły się do Klasztoru św. Józefa w Międzyrzeczu, byłej własności rodziny Golców.

Siostry podjęły pracę w opłatkarni na utrzymanie siebie. Jednocześnie podjęły pracę charytatywną na rzecz Ubogich Miasta Międzyrzecza dla około 100 osób. Wśród nich było wielu bezdomnych i bezrobotnych. Codzienne ciepłe posiłki, chleb i wędlina.

Siostry z klauzurowych stały się Misjonarkami na rzecz ubogich, a św. Klara jest szczególnie opiekunką Biednych. Do sióstr dołączyły panie wolontariuszki służące pomocą w przygotowaniu ciepłych posiłków. Ostatecznie tutaj zostało założone Towarzystwo Przyjaciół św. Klary z Asyżu. W Towarzystwie są również członkowie z Niemiec i Włoch.

Dnia 23 października 2011 roku, Towarzystwo Przyjaciół św. Klary z Asyżu, założone przez Panią Annę Dembicką, zostało formalnie przeniesione do Kalisza, jako miasta rodzinnego.

Copyright © 2021