"Pan niech będzie zawsze z wami i niech sprawi, abyście i wy byli zawsze z Nim. Amen"

Święta Klara i Jej klasztory

Życiorys Świętej Klary z Asyżu

Święta Klara była wybitną i nietypową postacią w średniowiecznym Kościele. Żyła w latach 1194-1253.

Matka Ksieni Stanisława Golec, założycielka Klasztoru Sióstr Klarysek w Kaliszu, podczas wizyty Radia Maryja w 1994 r. powiedziała w swojej katechezie:
„Kim była święta Matka Klara? Była córką rycerza. Założycielką Zakonu Klarysek. Była ucieczką smutnych, cierpiących, chorych. Znakiem krzyża uzdrawiała chorych! Dwa razy obroniła od Saracenów miasto Asyż i Klasztor. Była pierwszą kobietą w dziejach Kościoła, która napisała Regułę dla swojego Zakonu."

W życiu świętej Klary zawiera się wielkie bogactwo czynów i zdarzeń, które zostały dość dokładnie ustalone przez historyków.
Jednym ze współczesnych badaczy - teologów zajmujących się biografią tej wybitnej Świętej jest ks. prof. Jacek Neumann, autor rozprawy naukowej obecnie tłumaczonej przez Comunione e comunicatione w Rzymie na język włoski, francuski, angielski i niemiecki. Rozprawę tę otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II i wyraził wielkie zadowolenie, że święta Klara doczekała się tak rzetelnego opracowania swojej teologii. Poniżej przytaczamy tabelarycznie ujęty życiorys świętej Klary, opublikowany przez ks. prof. Jacka Neumanna w pracy pt. "Chrystologiczny charakter życia chrześcijańskiego w świetle pism św. Klary z Asyżu" (Częstochowa 2002).

Copyright © 2021